Om MNV Bolig

MNV Bolig er en almen boligorganisation med 1600 familie-, ældre- og plejeboliger fordelt i kommunerne Holbæk, Frederikssund, Kalundborg, Lejre og Ringsted. MNV Bolig består af mere end 14 afdelinger, og et sundt og aktivt beboerdemokrati er med til at sikre en robust økonomi og trygge, gode rammer for beboere og medarbejdere.

Vores vision: "Vi vil arbejde på at sikre gode, sunde boliger med størst mulig frihed for den enkelte."


MNV Bolig tager ansvar for en bæredygtig udvikling med ambitioner inden for tre overordnede temaer, Mennesker, Hverdag og Udvikling. Den bæredygtige udvikling i MNV Bolig forholder sig til både det sociale, økonomiske og miljømæssige.

”Sammen tager vi i MNV Bolig et vigtigt samfundsansvar”

Om Servicecentret

Den daglige drift af MNV Bolig drives fra servicecenteret, som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din bolig.  Kundechef Bent Gordon Johansen er den daglige leder med forretningsansvaret.  Hos MNV bruger vi Domea.dk som administrationsselskab til at stå for driften af boligorganisationen, byggevirksomheden og boligadministrationen.

Servicecenteret står for:

  • Servicering af beboerdemokratiet
  • Drift, vedligeholdelse og ind- og udflytninger i alle afdelinger
  • Levering af serviceydelser til plejecentre i Holbæk og Kalundborg kommune

Kontakt MNV Bolig

Bestyrelsen

Bente Christoffersen

Næstformand

Camilla Bruhn

Bestyrelsesmedlem

Claus Toftegaard

Bestyrelsesmedlem

Leif Olsen

Næstformand

Lone Olsen

Bestyrelsesmedlem

Maja Hansen

Formand

Mogens Justesen

Vidensperson

Tina Tving Stauning

Vidensperson

Uffe Dybdal

Bestyrelsesmedlem