Bæredygtighed i MNV Bolig

Verden kalder på bæredygtighed, og alle har et ansvar for at bidrage til en positiv udvikling, hvor de kan. Det var udgangspunktet for den proces, som MNV Boligs bestyrelse påbegyndte i starten af 2022. Ambitionen var tydelig, ”Hvordan kan vi få bæredygtighed introduceret til vores arbejde, så vi kan handle konkret i hverdagen?” Svaret blev fundet i de FN’s 17 Verdensmål, dog i en skræddersyet version til MNV Bolig – ud fra devisen at ”målene ikke må blive en spændetrøje” - citat: Steen Hildebrandt.

Gennem tre workshops arbejdede organisationsbestyrelsen aktivt med MNV Boligs kerneopgave og visioner, for til sidst at formulere en fælles bæredygtighedsfortælling og -strategi. En strategi, der rummer tydelige ambitioner inden for tre temaer, som blev yderligere konkretiseret i en håndfuld fokusområder, der bliver genbesøgt og opdateret årligt.

MNV Boligs Bæredygtighedshjul

Bæredygtighedsstrategien: ”Sammen tager vi i MNV Bolig et vigtigt samfundsansvar” tydeliggør MNV Boligs overordnede ønske om at arbejde med især to mål: ’11: bæredygtige byer og lokalsamfund’ og ’17: Partnerskaber for handling’.

Derudover er der en række sekundære mål, der understøtter hvert prioriteret tema: Mennesker, Hverdag og Udvikling, og illustrerer, hvordan målene kan skabe retning længere ned i handlingshierarkiet og dermed fungere som et prioriteringsværktøj i hverdagen. Læs mere om processen her.

Sammen tager vi et vigtigt samfundsansvar

Hos MNV Bolig er det afgørende at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Det gør vi ved at skabe de bedste muligheder for gode, sunde og økonomisk bæredygtige almene boliger. MNV Bolig tager samfundsansvar, og derfor er bæredygtig udvikling en integreret del af vores arbejde.

Opgaven med at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund løser vi bedst i partnerskaber.  Vi er opsøgende, løsningsorienterede og samarbejder bredt med kommuner, andre boligselskaber, boligadministrationer, beboerdemokrati, entreprenører, leverandører og andre aktører. Sammen tager vi nye initiativer, udvælger konkrete aktiviteter og sikrer, at de rette indsatser prioriteres.

Vi har formuleret tre temaer, der skal fungere som kompas i vores arbejde.

Temaer og fokusområder

Ambitiøs udvikling: Byggeri med hensyn til miljø og klima

Ansvarlig hverdag: Bedre brug af ressourcer gennem mere bæredygtige løsninger

Mennesket i fokus: Balance mellem individet og fællesskab