21/3/2022

Udskiftning af vandmåleren oppe i varmcentrealen for Esromarken 1-67 og Esrogårdsvej 4-22.

D. 4/4 – 2022 imellem kl. 12-16 kommer Novafos/ Nordic Meter Replacement og udskrifter vandmåleren oppe i varmcentrealen for Esromarken 1-67 og Esrogårdsvej4-22.

Det vil sige at de ikke skal ind i lejlighederne, som tidligere nævnt i omdelt materiale. Men man kan forvente at vandet vil blive lukket i overnævnte tidsrum.

Flere nyheder