28/3/2023

Opfølgende møde på Dampmøllen

Efter et vellykket afdelingsbestyrelsesmøde i Dampmøllen, følger vi op med et møde med driftslederne, afdelingsformanden og driftskoordinatoren den 11. april.

Nye kræfter når de er bedst! Til afdelingsbestyrelsesmødet den 13. marts mødtes den nye bestyrelse med driftskoordinator Brian og senior projektleder Thomas Høtoft. Og her blev drøftet stort som småt.

På programmet

På programmet var der alt fra rygning til p-afgifter. Det blev bl.a. indskærpet, at rygning ikke er tilladt i opgange og elevatorer. Der vil selvfølgelig blive sat skilte op dér, hvor det er et problem.

Det blev besluttet, at en del af indtægterne fra p-afgifter skal gå til afdelingen, også kan bestyrelsen råde over dem. Derudover er der afsat penge til en sommerfest.

Muligheden for at sætte hegn op om terrasserne i stuelejlighederne blev drøftet, og den endelige beslutning bliver vedtaget i samarbejde med driftslederne.

Vigtiginformation

Afdelingsbestyrelsenmødes næste gang den 27. marts kl. 18:30-20:20, hvor sommerfest og husorden skal gennemgås. På falderebet kommer bestyrelsen med en vigtig opfordring til alle beboere i Dampmøllen om at downloade appen ”Min boligservice” og logge ind. Via appen er det bl.a. muligt at få hjælp og dele informationer på en opslagstavle.

 

Flere nyheder