25/5/2022

Analyserapport af fluer i Holbæk Have

Så har vi fået svar fra teknologisk institut, angående de indsendte prøve i henhold til de problemer, der har være i Holbæk Have med fluer.

Prøverne viser at fluerne er harmløse og gør ingen skade på hverken boliger eller mennesker. Vi er begyndt at behandle de lejligheder, som har meldt ind med angående problemet med fluerne.

Det skriftlige svar fra teknisk institut.

Fluer

Prøve 1 består af som er bestemt til slægten Thaumatomyia. Larverne af Thaumatomyia lever som prædatorer på rodbladlus. Voksne individer, som indholdet af prøven, kan søge indendørs i bygninger i løbet af foråret for at søge føde. De lever af nektar fra blomster og efterladenskaber af visse billelarver. Om efteråret kande søge indendørs for at overvintre. Fluerne dør efter en tid, når de er indendørs.

Kilden til fluerne kan være udendørs græsarealer, områder med blomster og områder med med mange rodbladlus. Fluer gør ingen skade på boligerne, men kan forekomme i generende højt antal.

Flere nyheder