27/11/2023

Godt i gang med driftsmøderne

Efterårets driftsmøder og markvandringer er godt undervejs, og når alle afdelinger har haft besøg, kan vi begynde at give tilbagemeldinger.

Efterårets driftsmøder og markvandringer er godt undervejs, og når alle afdelinger har haft besøg, kan vi begynde at give tilbagemeldinger.

Efter vinter kommer forår, og efter sommer kommer efterår. Det årshjul kender du nok, men kender du også det beboerdemokratiske årshjul? Det er ellers et årshjul, der næsten er lige så naturbestemt som årstidernes skiften – og uden dette årshjul ville mange ting smutte, og det ville være ærgerligt for de almene beboere.

På hjemmesiden kan du læse mere om årets gang i MNV Bolig, men i denne nyhed har vi lyst til at fejre en særlig højtid med jer. For netop nu er vi i færd med at afholde driftsmøder og markvandringer i alle MNV Boligs afdelinger. Det er en vigtig del af det beboerdemokratiske årshjul, da vi her får taget et grundigt blik på afdelingerne, så vi kan lave en god og relevant drifts- og vedligeholdelsesplan for det kommende år. Når den er udarbejdet, vil der blive afholdt regnskabs- og budgetmøder, hvor afdelingernes bestyrelser præsenteres for det kommende års budget.

Et vigtigt samarbejde, der skaber overblik

Driftsmøder og markvandringer sker i et samarbejde mellem servicecenter og de lokale beboerdemokrater, og det er her, vi får et fælles overblik over afdelingens behov – og sikrer, at der ikke falder noget mellem to stole.

I år har vi været særligt optaget af, at afdelingernes husordener blev gennemgået, så de lever op til de ønsker og behov, der er i afdelingerne. Det har været særligt vigtigt for helt nye afdelinger, som fødes med en midlertidig husorden. For i takt med at beboerne kommer ind, og der bliver indvalgt en afdelingsbestyrelse, bør husordenen opdateres. Alle kan komme med input til deres afdelings husorden, og det kan meldes ind ifm. med beboermøder i afdelingerne.

Da MNV Bolig efterhånden råder over ganske mange afdelinger, er det en længere proces at afholde driftsmøder og markvandringer, og derfor må de afdelinger, der først blev afholdt møder i, også væbne sig med tålmodighed. MNV Bolig vil vende tilbage til afdelingerne, når der er samlet overblik over alle afdelinger, og alle informationer er taget med i en samlet vurdering.

Læs mere på https://www.mnvbolig.dk/om-mnv-bolig/beboerdemokrati

Flere nyheder