8/11/2023

Dialogen er i gang om problemer med udendørsbelysning

To afdelinger har i en årrække haft udfordringer med udendørsbelysningen, og en løsning kan blive en bekostelig affære.

To afdelinger har i en årrække haft udfordringer med udendørsbelysningen, og en løsning kan blive en bekostelig affære.

I Baunemosen og Rynkebjerggårdsvej har der i en årrække været problemer med udendørsbelysningen, og løsningen kræver desværre en omfattede indsats. Problemet bunder i brud på de kabler, som ligger i jorden, og for at reparere dem, skal de alle graves op og repareres eller udskiftes.

Det vil, præcis som det lyder, være en bekostelig affære.

I budgettet for 2024 og et par år frem bliver der afsat midler til udbedring, men den endelige proces kræver omtanke. Dialogen med bestyrelsen er i gang, så problemet kan blive løst.

Flere nyheder