27/6/2022

Hegn til stuelejligheder i Holbæk Have

Arbejdet med at opføre hegn til stuelejlighederne er kommet i gang. Vi er udfordrede af betondæk under terrasserne, der besværliggør at sætte stolper. De kommende uger kommer vi to dage om ugen og arbejder videre på det.

Flere nyheder