5/5/2022

Affaldscontainere i Esrogård

Den hidtidige affaldsordning fortsætter frem til september – trods afmærkninger satpå affaldsbeholdere af renovationsmedarbejderne i denne uge.

 

Der skal etableres nye containergårde i Esromarken og på Esrogårdsvej, og indtil deer klar, kører Esrogård på den gamle tømningsordning og med de beholdere der hidtil har været brugt.

 

Information vil blive omdelt, når der sker ændringer.

Flere nyheder