1/12/2021

Samarbejde og sammenhold opstår under renoveringsproces

I januar 2021 begyndte renoveringen af Mølleparken i Jægerspris, og selvom der dagligt arbejdes på højtryk for at nå i mål, er der stadig et stykke vej endnu. For beboerne giver det længerevarende byggeri i boligområdet frustrationer, men også nyt sammenhold.

I januar 2021 begyndte renoveringen af Mølleparken i Jægerspris, og selvom der dagligt arbejdes på højtryk for at nå i mål, er der stadig et stykke vej endnu. For beboerne giver det længerevarende byggeri i boligområdet frustrationer, men også nyt sammenhold.

Renoveringen af Mølleparkens samtlige 126 boliger og fælleshus har været længeundervejs, og de første spadestik til den fysiske byggeproces gik endelig igang i januar 2021. Beboerne iMølleparken kan se frem til nyrenoverede huse og et mere funktionsdygtigtfælleshus i sommeren 2022. Men sådan en renoveringsproces tager tid og kræfter, og det kræver blandt andet, at en større genhusnings-kabale af Mølleparkensbeboere skal gå op.

Genhusning og andre ubekendte faktorer

Mølleparken er en del af MNV Bolig, og næstformand i boligforeningen, Bente Christoffersen, bor selv i Mølleparken. Hun fortæller, at renoveringen indtil videre har været en proces, der kræver, at man som beboer holder tungen lige i munden af og til.

”Der er mange informationer at forholde sig til, spørgsmål kan pludselig hobe sig op, og så skal beboerne genhuses som perler på en snor. Og sådan en genhusningsproces kan trække ud, så man som beboer først får sine opmagasinerede ejendele at se efter længere tid end forventet,” fortæller Bente.

Hun er dog fortrøstningsfuld og ved, at beboerne, hende selv inklusiv, ser meget frem til de nye top-renoverede boliger og et forbedret fælleshus, der igen kan bruges til fællesspisning og andre hyggelige arrangementer. Men i en stor renoveringsproces er der altid mange ubekendte faktorer, og det kan skabe utryghed blandt beboerne ikke at kende til detaljerne.

Bekymringsmøder giver tryghed

For at komme frustrationer og bekymringer i forkøbet besluttede Bente i samarbejde med to andre fra byggeudvalget at afholde bekymringsmøder.

”Vi valgte at være på forkant, og sige, at vi holder sådan nogle bekymringsmøder, hvor vi sidste torsdag i hver måned stillede os til rådighed. Så kunne folk komme og dele deres tanker med os. Det har reddet lidt bekymringer,” fortæller Bente.

For at gøre renoveringsprocessen endnu mere gnidningsfri brugte de i byggeudvalget det lokale nyhedsblad som informationskanal. Her blev beboerne i god tid opfordret til at få ryddet op i de ejendele, de ikke længere ville beholde, før indkaldelsen til genhusning tikkede ind. Og Bente valgte at deltage i alle forberedende genhusningsmøder med de øvrige beboere, så de fik de nødvendige informationer, de skulle bruge. På den måde var Bente og andre fra byggeudvalget med til at gøre en svær tid lidt lettere for med beboerne i Mølleparken.

Større sammenhold

Heldigvis har beboerne kunnet følge med i renoveringens mange trin på tæt hold, idet de er blevet genhuset i områdets øvrige huse i mellemtiden.

”Jeg synes, det har rystet beboerne lidt mere sammen, at folk lige pludselig har fået nye naboer. Det har været rigtig positivt, at man har kunnet vende dagen med andre i samme situation. På den måde har renoveringsprocessen givet en ny form for sammenhold blandt beboerne.”

Fornyelse og bevaring på samme tid

Hele området får et kvalitetsløft, når det gælder bebyggelsens arkitektur og materialer. I renoveringsplanen er der fokus på at skabe en forbedret udgave af det gamle og oprindelige Mølleparken, ved primært at udskifte de originalematerialer med nye langtidsholdbare kvalitetsløsninger. Blandt andet får alle husene skiftet de gamle betontagsten ud med ægte gule tegl, og gavlene skal pudses smukt op, og erstatte de tidligere tyndplade-facader.

Men ikke alt skal ligne det gamle. Som krølle på renoveringsprojektets hale vil der også blive tilføjet et par nye, friske detaljer. Her er fire forskellige malerfarver valgt til at skabe en mere lokal og genkendelig identitet for området, og farverne vil samtidig bidrage til at skabe en mere rumlig oplevelse mellem bebyggelsen. Mølleparken er i forvejen delt op i delområder, der gør det lettere for beboere og besøgende at finde rundt mellem husene. Disse områder bliver nu understreget tydeligere med de fire varierende farver, der skal pryde husenes hegn og skure. Og så kommer der til at blive kælet for de sidste bygningsdetaljer, når der skal etableres murgesimser og tofarvede vinduer.

Om projektet: Mølleparken er en del af MNV Bolig, som administreres af Domea.dk. Renoveringen er finansieret i samarbejde med Landsbyggefonden og løber samlet op i omkring 160 millioner kroner. Det inkluderer bl.a. nye facader, gule teglsten på tagene, nye vinduer og døre samt nye badeværelser i alle huse og nye køkkener i toværelseshusene. 

Kontaktinformation:

  • Bent Gordon Johansen, kundechef, MNV Bolig, telefon: 2016 1501, mail: bgj@domea.dk
  • Bente Christoffersen, næstformand hos MNV Bolig, telefon: 6072 3318

Flere nyheder