10/2/2023

Vigtigt nyt om udgifter til el, varme og vand

2022 var for mange et hårdt år økonomisk. Priserne steg og steg, men nu er der gode nyheder.

Sidste år blev acontobetalingerne øget på grund af energikrisen og de voldsomme prisstigninger på el og gas. Men der bliver holdt øje med priserne, og nu kan vi konstatere, at niveauet helt overordnet er nedadgående, ligesom de stille og roligt stabiliserer sig. Derfor reguleres acontobetalingerne for 2023 tilbage til samme niveau som tidligere. Det sker i forbindelse med udarbejdelserne af forbrugsregnskaberne for 2022.

Acontobeløb og afdragsperiode normaliseret

Det betyder, at acontobeløbet for både vand, varme og el beregnes ud fra dit forbrug i 2022, tillagt 10% for at tage højde for sædvanlige prisstigninger. Èn ændring skal du dog stadig være opmærksom på. Sidste år blev afdragsperioden for efterbetalinger over kr. 1.000 sat op fra tre måneder til seks måneder, for at aflaste dem, der blev hårdest ramt af de store prisstigninger. Men da der ikke forventes samme behov for efterbetalinger i år, er også afdragsperioden i 2023 normaliseret, og altså tilbage på tre måneder.

Økonomisk rådgivning

Vi ved, at en høj efterregning stadig kan være vanskelig at overkomme over tre måneder, hvis pengene ikke lige er der. Derfor skal I vide, at I som beboere i MNV altid kan kontakte Beboerrådgivningen, som tilbyder gratis og anonym økonomisk rådgivning. Læs mere om rådgivningen her: https://www.mnvbolig.dk/nyhed/okonomisk-radgivning-til-beboere-i-mnv-bolig

Kontakt rådgivningen

Der er flere måder, du kan få fat i økonomirådgivningen på:

Flere nyheder