8/3/2024

Vigtig information til Lundevej og Dampmøllen

 Dansk Boligbyg, som opførte boligerne på Lundevej og Dampmøllegrunden, er desværre gået  konkurs.

 Konkursen betyder, at entreprenøren har stoppet deres udbedring af fejl og mangler.

 

 Garantien fra byggesagen er dog stadig gældende trods konkursen.

 Vi har naturligvis gjort vores krav gældende overfor Garantistiller, hvor vi har stillet krav om, at  resterende fejl og mangler vil blive udbedret for garantistillers regning.  Garantistiller har ret til  at kræve yderligere undersøgelser og dokumentation, hvilket desværre er ensbetydende med,  at udbedringen er standset, indtil der indgås aftale  med Garantistiller.

 

 Det er ikke for nuværende muligt at præsentere en køreplan, men afdelingsbestyrelsen vil blive  holdt opdateret.

 Dette betyder desværre, at de beboere der stadig har udfordringer med uafklarede fejl og  mangler, må bevæbne sig med tålmodighed.

 MNV Bolig arbejder på højtryk for at løse situationen.

 

 Med venlig hilsen

 

 MNV Bolig

Flere nyheder