20/10/2021

På vegne af Novafos udfører TV-inspektionsfirmaet NORVA24 spuling og TV-inspektion af afløbsledningerne i Gerlev

1.-5. November 2021 udfører NORVA24 spuling og TV-inspektion af afløbsledningerne i Gerlev Bygaden, Kirkestræde, Enghaven, Ved Gadekæret, Esromarken, Esrogårdsvej og udvalgte adresser i Nyvej.

Du kan godt bruge afløbet i huset, mens vi arbejder. Nederst på denne side kan du se, hvordan du kan forebygge evt. gener.

Hvornår arbejder vi?

Spuling og TV-inspektion af afløbsledningerne udføres i perioden 1. – 5. november 2021. I får snart en detaljeret tidsplan leveret i postkassen.

Vi arbejder normalt på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00.

Vi vil være i vejen

Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag, mens arbejdet står på. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Vær venligst opmærksom på, at der foregår arbejde i afløbsledningerne og undlad derfor at parkere over brønddækslerne i perioden 1. – 5. november 2021 mellem kl. 07.00 – 18.00.

Når vi arbejder, holder vi på vejen med en slamsuger og en tv-inspektionsvogn. I kortere perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Der kan desuden være støj- og lugtgener.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Novafos’ projektleder Anca Cecilia Hansen på telefon 81 77 33 13 eller på anca@novafos.dk eller NORVA24’ projektleder Jan Jacobsen på telefon 70 120 222.

Flere nyheder