23/4/2024

Naturkortlægning og paddeundersøgelser

Vi vil gerne informere jer om, at i perioden fra april til juli 2024 vil der være naturkortlægning og paddeundersøgelser i området omkring Svebølle, Bregninge og Bjergsted. Disse undersøgelser bliver udført af Rambøll på vegne af Kalundborg Forsyning.

Formålet med undersøgelserne er at registrere og vurdere den lokale natur, herunder søer, moser, enge og potentielle levesteder for padder. Dette kan involvere feltbesøg på og omkring vores ejendomme.

Vi ønsker også at gøre jer opmærksomme på, at ifølge loven har Kalundborg Kommune ret til at få adgang til naturområderne og passere over privat grund, hvis det er nødvendigt for undersøgelserne.

Vi beder jer om at være opmærksomme på eventuelle aktiviteter i området og tage hensyn til de personer, der udfører undersøgelserne.

Flere nyheder