24/4/2024

MNV Bolig repræsenteret i Boligselskabernes Landsforening efter valg af Mogens Justesen til Kreds 11

Boligselskabernes Landsforening (BL) Danmarks Almene Boliger har fået en ny repræsentant fra MNV Bolig, som nu vil være en del af Kreds 11. Efter at have meldt sit kandidatur tidligere på året blev Mogens Justesen valgt under kredsvalmødet i Næstved den 22. april.

Mogens Justesen fortæller: "MNV Bolig er ved at være et pænt stort selskab, og i den kontekst giver det god mening, at vi forsøger, at få indflydelse på arbejdet omkring almene boliger i Danmark. BL er det rette sted, da BL er den organisation, som er med til at sætte den boligmæssige dagsordenen såvel lokal, regionalt og på landsbasis."

Det er helt naturligt, at bestyrelsen også søger indflydelse, og det har vi fået med valget af Mogens. Den boligpolitiske dagsorden bliver stadig vigtigere, og arbejdet med at bygge og drive gode og billige almene boliger er af stor betydning. Dette er et arbejde, som MNV Bolig glædeligt vil engagere sig i med valget af Mogens som vores repræsentant.

Flere nyheder