1/12/2023

Miljøskabe på vej til farligt affald

Farligt affald skal håndteres rigtigt, og fra uge 49 vil der være sat miljøskabe op til netop den type affald i en række affaldsgårde.

Farligt affald skal håndteres rigtigt, og fra uge 49 vil der være sat miljøskabe op til netop den type affald i en række affaldsgårde.

Nu er der ved at være styr på opsamling af farligt affald i en række affaldsgårde, da der er ved at blive opsat miljøskabe i en flere afdelinger. Det betyder, at du som beboer kan komme af med det mere kritiske affald på ejendommens matrikel.

Skabene er er udstyret med en sorteringsvejledning på forsiden, ligesom de leveres med kasser til opdeling i affaldstyper såsom elektronik, kemikalier og batterier. På den måde sikrer vi kvaliteten af sorteringen og kan holde skabene rene og ryddelige.

Når du afleverer dit farlige affald, skal du således huske, at:

-       bruge kasserne til opdeling ud fra affaldstype

-       aflevere batterier, lyskilder og elektronik i poser.

-       aflevere væsker i original emballage så vidt muligt eller pakke det ind i fx fryseposer eller syltetøjsglas med låg og angive, hvad der er i

-       huske koden til låsen, som er ’2023’

 

Miljøskabene vil blive opsat i:

-       Møllehegnet

-       Mølleparken

-       Egeparken

-       Birkehaven

-       Smedeparken

-       Sølvkær

-       Esromarken/Esrogårdsvej

-       Rosenhaven

Flere nyheder