10/12/2021

Langstrakt renoveringsprojekt gør beboerne usikre

Ved Østbyen i Kalundborg har det længe været på tegnebrættet med renovering og forbedringer af de 60 år gamle boliger på Holbækvej og Nørre Allé. Den fysiske ombygning er endnu ikke begyndt, da opstartsprocessen har været lang og sej, og det efterlader flere beboere med usikkerhed og undren.

Ved Østbyen i Kalundborg har det længe været på tegnebrættet med renovering og forbedringer af de 60 år gamle boliger på Holbækvej og Nørre Allé. Den fysiske ombygning er endnu ikke begyndt, da opstartsprocessen har været lang og sej, og det efterlader flere beboere med usikkerhed og undren.

I årenes løb er der sket en naturlig nedslidning på Østbyens almene boliger, der ikke længere lever op til nutidens almene boligstandarder. Derfor skal de renoveres i samarbejde med Landsbyggefonden, der har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri. Opstartsfasen omkring projektet har dog taget meget længere tid end normalt, hvis du spørger områdets beboere. Og det er der en grund til ifølge Bent Gordon Johansen, kundechef hos MNV Bolig.

”Indtil nu har efterspørgslen efter boliger i Kalundborg ikke været særlig stor, så huslejen må ikke stige for meget i Østbyen, da der ikke er økonomi til det. Det er gamle boliger med brug for stor renovering. Det har derfor været svært at finde det rimelige økonomiske niveau i forhold til hvor mange penge Landsbyggefonden kan støtte med, og hvad beboerne selv skal betale.”

Usikkerhed hos beboerne

Derfor har processen været langstrakt og tung. I flere år er der blevet diskuteret frem og tilbage uden at lande en konkret aftale om renoveringsopstart, og undervejs har der været en aktiv afdelingsbestyrelse i Østbyen, der har brugt enorme mængder tid på at få gang i projektet. Den konstante uvished har sat sine spor hos beboerne.

”Indeni beboerne bor der en kæmpestor usikkerhed. For har de deres lejlighed, eller har de den ikke? Og hvor meget stiger huslejen?”, forklarer Bent.

Efter mange år med møder arbejdes der stadig intensivt på at komme i mål, og nu ser det endelig ud til at lykkes med en projektstart i 2022, der vil fortsætte to år frem. I den forbindelse skal beboerne genhuses i ombygningsprocessen, og det skal gøres med omhu, mener Bent.

”Det er fantastisk, at der endelig sker noget, men det er også en udfordring med genhusning. Det er et kæmpe indgreb i folks liv og dagligdag, og det skal gøres med anstændighed.”

Attraktive boliger til fremtidens Kalundborg

Renoveringsprojektet skal ikke blot forbedre boligstandarden. MNV Bolig og Domea ønsker samtidig at gøre Østbyen mere attraktiv og konkurrencedygtig på boligmarkedet i Kalundborg. Der er i øjeblikket store forventninger til, at der sker en tilflytning til Kalundborg, efterhånden som den nye motorvej bliver færdig.

Derfor er der blandt andet givet grønt lys til at etablere elevatorer i tre opgange på Holbækvej, og lejlighederne skal også indrettes med fokus tilgængelighed, så man imødekommer beboere med nedsat førlighed.

Kontaktinformation:

  • Bent Gordon Johansen, kundechef, MNV Bolig, telefon: 2016 1501, mail: bgj@domea.dk
  • Bente Christoffersen, næstformand hos MNV, telefon: 6072 3318

Flere nyheder