4/8/2022

Informationsmøde omkring evt. sammenlægning af afdelinger

MNV Bolig vil gerne invitere til et informationsmøde, hvor der vil blive drøftet muligheden for at lægge afdelingerne Klostervænget, Biblioteksgården, Nyvangsvej, Skolevænget og Østbyen sammen.

Både boligselskabet og vores forskellige boligafdelinger er underlagt krav om besparelser og optimering af alle processer. Disse besparelser og optimeringer har boligselskabet haft stor succes med sammenlægning af andre afdelinger i boligselskabet.

Desværre viser en gennemgang af drift udgifterne i de overnævnte afdelinger en del røde tal, hvor kommunen vil gå ind og kræve besparelser.

I dag er der ingen afdelingsbestyrelse i nogle af de overnævnte afdelinger, da det på afdelingsmøderne ikke har været muligt at finde beboer, som har ønskede at gøre en indsats for fællesskabet. Grundlagt for valg af afdelingsbestyrelse er større, nå flere boliger er samlet.

På møde vil boligselskabets næstformand Bente Christoffersen deltage. Bente er i dag også afdelingsformand i vores sammenlagte boligafdeling Jægerspris. I Jægerspris blev 6 afdelinger samlede i en afdeling og det har givet en stor besparelse. Samtidig valgte man at oprette et beboerråd i de tidligere afdelinger, så det var muligt at bevare nærdemokratiet for dem, som har lyst til at yde en indsats for fællesskabet.

Bente har kontakt til de nedsat beboerråd og vil kunne fortælle om de muligheder dette har giver.

Mødet finder sted d. 18 august 2022 kl. 18.30 i Kalundborg Hallen.

Boligselskabet vil være vært ved en let anretning og præsentere det dokumentationsmateriale som ligger til grund for oplægget.

Tilmelding til mødet på sc.jagerspris@domea.dk eller 76444800

Flere nyheder