27/10/2023

Dampmøllens fuger skal gennemgås

Dampmøllens fuger skal gennemgås

Det har vist sig, at fugerne på Dampmøllen har brug for en ekstra omgang. Allerede i uge 48 vil arbejdet gå i gang, og det vil tage omkring fem uger.

I Dampmøllen har der været tilfælde af vandindtrængning gennem hoveddøre til boliger pga. fejl ved fuger omkring vindues- og dørpartier mod gården.

Derfor skal samtlige fuger ved alle døre, vinduer og vinduespartier i afdelingen nu eftergås og udbedres i overensstemmelse medproducentens anvisninger.

Bagefter vil der blive fremlagt dokumentation for, at der er foretaget korrekt fugning, samt at fugerne er drænet i overensstemmelse med beskrivelser, tegninger og producentens anvisninger.

Dansk Bolig Byg har varslet, at deres tømrer påbegynder udbedringen i uge 48, og de forventer, at opgaven vil tage fem uger.

De enkelte lejemål vil blive varslet, så snart entreprenøren har udarbejdet en arbejdsplan.

Brandsikkerhed

Nogle beboere har tidligere rejst bekymring om, hvordan man forholder sig i tilfælde af brand, når vinduerne ikke kan åbnes. Derfor vil vi benytte anledningen til at forsikre om at alle regler for brandsikkerhed er overholdt.

Det er et myndighedskrav, at der skal etableres mindst én redningsåbning i hver boenhed, og at boenheder på flere etager har en redningsåbning til personredning på alle niveauer, så man kan evakueres via en redningsstige.

I tilfælde af brand skal man derfor gå til sin stue og give sig til kende gennem vinduet, så man kan bliveevakueret.  

Så vi kan forsikre om, at alle regler er overholdt – og at sikkerheden er i top.

Flere nyheder