4/10/2023

Dampmøllen overholder strenge krav – og det har betydning for vinduerne

For alle byggerier er der en række myndighedskrav, som skal overholdes, og det har indimellem betydning for den daglige brug af boligerne. I Dampmøllen er vinduerne blevet diskuteret, og nogle beboere har undret sig over, at de ikke kan åbnes, men det er der gode grunde til.

For alle byggerier er der en række myndighedskrav, som skal overholdes, og det har indimellem betydning for den daglige brug af boligerne. I Dampmøllen er vinduerne blevet diskuteret, og nogle beboere har undret sig over, at de ikke kan åbnes, men det er der gode grunde til.

Afdelingen Dampmøllen er et af de nyere projekter i MNV Bolig, og derfor er det godkendt under Bygningsreglementet(BR18), som trådte i kraft 1. januar 2023. Således lever byggeriet op til de strengeste myndighedskrav – alt sammen for at sikre tryghed for beboerne. De strenge myndighedskrav medfører samtidig en række løsninger, som i dagligdagen kan undre beboerne. For eksempel har nogle beboere i Dampmøllen været ærgerlige over, at vinduerne ud mod Møllegade og Næstvedvej ikke kan åbnes.

”Der er en rigtig god grund til, at disse vinduer ikke kan åbnes. Der er nemlig en del trafikstøj, og for at overholde lydkravene i bygningsreglementet skal vinduerne være så lydisolerede som muligt. Og det udelukker desværre muligheden for at åbne dem eller haveventilationsriste”, forklarer projektchefen fra Domea.

Og hvordan så i tilfælde af brand?

Nogle beboere har rejst bekymring om, hvordan man forholder sig i tilfælde af brand, når nu vinduerne ikke kan åbnes. Her kan beboerne i Dampmøllen igen føle sig trygge ved, at de strengeste brandkrav også er overholdt, og at brandstrategien ikke går på kompromis med noget.

Helt konkret er der myndighedskrav om, at der skal etableres mindst én redningsåbning i hver boenhed, og at boenheder på flere etager har en redningsåbning til personredning på alle niveauer. På den måde sikrer man, at alle beboere kan evakueres via en kørebar redningsstige. I tilfælde af brand skal du derfor gå til din stue og give digtil kende gennem vinduet, så du kan blive evakueret.  

”Disse krav sætter naturligvis lidt begrænsninger for beboernes brug af vinduer i hverdagen, men forhåbentlig hjælper det at kende til forklaringen bag løsninger. Det hele handler i bund grund om at sikre så trygge boliger som muligt”, forklarer projektchefen fra Domea.

Flere nyheder