1/9/2021

Beboerbrev om sammenlægning

Boligselskabet Alliken og Jægerspris Boligselskab sammenlægges og bliver pr. 1. oktober til MNV Bolig. Læs mere i dette beboerbrev.

Beboerbrev om sammenlægning

Kære beboere

Vi håber, I alle har haft en god sommer og nydt det gode vejr. Efteråret er på vej, og vi ser ind i en spændende tid. Den 1. september 2021 bliver sammenlægningen mellem Jægerspris Boligselskab og Boligselskabet Alliken nemlig en realitet, og sammen vil vi gå fremtiden i møde under den fælles betegnelse ’MNV Bolig – almene boliger i Midt-, Nord- og Vestsjælland’.

En naturlig udvikling
Beslutningen om en sammenlægning har været til løbende drøftelse i boligafdelingernes bestyrelser siden 2018 og er et resultat af en naturlig udvikling. Vores to boligselskaber har hver især arbejdet fokuseret med at styrke sit råderum uden at give køb på selvstændigheden gennem en årrække, og nu fletter vores veje sammen.

Økonomisk frihed og selvstændighed
Den store fordel ved en sammenlægning er, at vi imødekommer de stigende krav til effektivisering i almene boliger på den måde, vi foretrækker det. Etableringen af MNV Bolig er en langsigtet investering, der gør os mere robuste og økonomisk bæredygtige, idet flere boliger giver os færre drifts- og administrationsudgifter. Mere luft i økonomien giver mulighed for større renoveringer, ligesom bliver mere plads til at udfolde nye ideer og kreative projekter i lokalområderne. I organisationsbestyrelsen lægger vi vægt på, at vi har friheden til at tage vores egne muligheder og gribe de muligheder, som fremtiden byder på - og den frihed opnår vi gennem et øget økonomisk råderum.

Den nære kontakt forbliver intakt
I som beboere kommer ikke at mærke en stor forandring i jeres dagligdag, da det primært er en organisatorisk udvikling. I skal fortsat kontakte Servicecentret, når I har brug for hjælp, og I vil møde de samme ansigter i boligafdelingerne. Nu bliver vi blot et større fællesskab, der binder vores lokalområde mere sammen, og dermed styrker vores lokale forankring.

Ny bestyrelse og ny hjemmeside
Lidt nye ting er der dog for jer at forholde jer til. Vi har fået en ny organisationsbestyrelse med medlemmer fra begge boligselskaber, og vi har fået en spritny hjemmeside. Læs mere om både bestyrelsen, afdelingerne og vigtige nyheder på www.mnvbolig.dk.  

Har I  spørgsmål til sammenlægningen, kan I kontakte servicecenteret for mere information. Skriv gerne på sc.jaegerspris@domea.dk

De bedste hilsner

Maja Hansen (formand), Bente Christoffersen (næstformand) og Leif Olsen (næstformand)

Flere nyheder